Notariusz-Barbara Maria Front

Notariusz Barbara Maria Front prowadzi kancelarię notarialną w Suwałkach od kwietnia 1999 roku. Bezpośrednio po ukończeniu  studiów prawniczych  (kierunek prawo) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdała egzamin wstępny na aplikację notarialną, którą odbywała początkowo w Państwowym Biurze Notarialnym w Suwałkach, a następnie w kancelarii notarialnej notariusz Krystyny Jerominek-Jankowskiej w Suwałkach. Po ukończeniu aplikacji złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny i rozpoczęła pracę w charakterze asesora notarialnego w kancelarii notarialnej notariusz Bożenny Bieńczyk w Suwałkach.  Odbycie aplikacji i asesury notarialnej oraz wieloletnia praca najpierw w Państwowym Biurze Notarialnym, a następnie w kancelariach notarialnych w Suwałkach zaowocowały bogatym doświadczeniem zawodowym.

Notariusz Barbara Maria Front udziela szczegółowych informacji

na temat każdej z dokonywanych czynności notarialnych oraz objaśnia ich skutki prawne.

Wiedza oraz doświadczenie notariusza

Aktualizowana na bieżąco wiedza oraz doświadczenie notariusza pozwalają doradzić i wskazać Klientom najlepsze rozwiązanie prawne przedstawionego problemu, z uwzględnieniem minimalizacji kosztu czynności notarialnej (w tym również w zakresie skutków podatkowych).

Wszelkie informacje poprzedzające dokonanie czynności notarialnej udzielane są bezpłatnie.

Dokonywanie czynności notarialnych

Wykonujemy nieskomplikowane czynności notarialne m.in.:

  • Poświadczenie zgodności odpisów
  • Dostarczenie wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami
  • Poświadczenie daty okazania dokumentów oraz daty pozostawiania osoby przy życiu
  • Dokonanie własnoręczności podpisów wykonywanych na bieżąco

Czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu terminów ich dokonania, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach niż godziny otwarcia kancelarii oraz w dni wolne od pracy.

Zachowanie w tajemnicy okoliczności sprawy

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii notarialnej w Suwałkach, a w  uzasadnionych przypadkach także poza siedzibą kancelarii. Notariusz, jak również personel kancelarii jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których ma wiedzę ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź
e-mailowego z kancelarią notarialną:

tel.: 87 566-26-05
tel.: 87 566-62-30
e-mail: kancelaria.bfront@wp.pl