Niezbędne dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

Niezbędne do podpisania aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości są:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (tytuł własności), czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub decyzja administracyjna,
 • dane osobowe stron,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta o przeznaczeniu nieruchomości w  planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu,
 • wypis z rejestru gruntów (i budynków) lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,(Urząd Miejski Wydział Geodezji/Starostwo Powiatowe),
 • zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa/Urządu Miejskiego, że w stosunku do zbywanej nieruchomości nie zachodzą przesłanki z art. 37a ustawy o lasach,
 • ostateczna decyzja Wójta Gminy/Prezydenta Miasta zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział nieruchomości na mniejsze działki.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

Niezbędne przy sprzedaży lub darowiźnie lokalu z księgą wieczystą są:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru lokali (Urząd Miejski/Urząd Gminy),
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku, lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe stron.

Testament

Niezbędnymi dokumentami do spisania testamentu są:

 • dane osobowe sporządzającego testament,
 • dane osobowe  osoby powoływanej do spadku.

Umowa majątkowa małżeństwa (np. intercyza)

Potrzebne do spisania umowy majątkowej małżeństwa są: odpis skrócony aktu małżeństwa, dane osobowe stron, a w przypadku zamierzających dopiero zawrzeć małżeństwo wymagane są jedynie dane osobowe.