Oferta

Dokonywanie czynności notarialnych

Zakres usług świadczonych w kancelarii notarialnej notariusz Barbary Marii Front obejmuje dokonywanie czynności notarialnych, takich jak:

 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym umów przeniesienia własności nieruchomości,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń:
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów, w tym z przyjęcia lub odrzucenia spadku, zgromadzeń spółek z o.o. i spółek akcyjnych,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.