Opłaty

Taksa notarialna

Za dokonywane czynności notarialne notariusz  pobiera wynagrodzenie, zwane taksą notarialną. Wysokość taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. W granicach zakreślonych przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, możliwe jest negocjowanie wysokości taksy notarialnej.

Oprócz taksy notarialnej, notariusz pobiera na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych lub samorządowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź w przypadku czynności mniej zawiłych-telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.